Několik citátů

Několik citátů

19. 11. 2013

V dnešní době se naši milí skeptici dovolávají „zdravého rozumu“. Neuvědomují si, že se ho dovolávali racionálně myslící vědci a vzdělanci už tisíce let a že někdy poznání dokáže jít svou cestou bez ohledu na jejich „zdravý rozum“.

“Je dokázáno, že je vůbec nemožno, aby se člověk mohl zvednout do vzduchu, nebo se v něm alespoň udržet.“
  (Akademik Lalande v Journal de Paris, necelý rok před vzletem montgolfiéry s lidskou posádkou, 1782)

“Holistická léčba není ničím jiným než módním, neurčitým a zastírajícím termínem pro využívání placebo efektu. Ten může prostřednictvím sugesce ovlivnit vědomí pacienta a odstranit nebo zmírnit jeho subjektivní potíže, ale jen z malé části jeho tělesný stav. Podstatné pro hodnocení léčitelství je i to, že většina léčitelů používá postupy alternativní medicíny, které jsou teoreticky neodůvodněné a klinicky jednoznačně neúčinné. Neexistuje také nic takového, jako je mimosmyslové vnímání a „senzibilita“
  (Český klub skeptiků SISYFOS 1/1997)

“Zavedení železnic bylo na úkor veřejných zdravotních poměrů, pohyb rychlejší 41kilometrů v hodině by cestujícím nevyhnutelně způsobil mozkové otřesy a šílenství, v obecenstvu u trati pak závrať a nevolnost. Byla-li by železnice zavedena, bylo by nezbytné ji ukrýt mezi dva ploty vysoké jako lokomotiva a vagóny.“
  (Bavorská královská lékařská rada, 1837)

“Akupunktura je typickou, specificky neúčinnou metodou alternativní medicíny. Její filosofické principy mají duchovní povahu, nejsou ověřitelné a jsou v rozporu s moderní vědou. Existence meridiánů ani aktivních bodů nebyla objektivně potvrzena a odporuje biologickým poznatkům i zákonitostem. Diagnostické metody jsou neúčinné a neúplné.“
  (Heřt J. a kolektiv: Akupunktura, mýty a realita. Galén, Praha 2002)

“Do břicha, hrudi a mozku nebude moudrý a humánní chirurg nikdy zasahovat.“ 
  (Sir John Eric Ericksen, britský chirurg, jmenován Zvláštním chirurgem Královny, 1873)

“Představa, že jsou biopotraviny zdravější, je rovněž chybná, především proto, že plodiny, připravené metodami "alternativního zemědělství“, nejsou ošetřovány proti hmyzím škůdcům ani proti plísním, a obsahují proto s větší pravděpodobností zdraví škodlivé, toxické i alergizující látky než plodiny vypěstované moderními technologiemi.“
  (Jiří Heřt Slovník esoteriky a pavěd Spolek Sisyfos 6.9. 2007)

“Elektřina nemůže být nikdy praktickou formou síly, protože ztráty vzniklé ve vedení jsou příliš veliké. Bylo by snazší užívat provazových poháněcích pásů, které by šly od kladky ke kladce, takže by se táhly na míle po celém kraji.“ 
  (Vynikající technik inž. Osborne Reynolds, 1888)

“Čchi je mýtická představa o energii, síle. Žádná taková „duchovní energie“ nebyla prokázána a není pro její existenci nejmenší důvod, protože fyzika popisuje jen čtyři základní síly, elektromagnetickou, gravitační, silnou slabou jadernou, a tyto síly plně stačí k popisu všech jevů v přírodě.“
  (Slovník esoteriky a pavěd Spolek Sisyfos 3.4. 2008)

“Nemohli bychom věřit nekonečné řadě objevů a nejsvětlejším teoriím, kdyby oheň, vzduch, voda a země již nebyly uznávány za jednoduché živly.“
  (Akademik Baumé, vynálezce hustoměru, po Lavosierově oznámení rozkladu vzduchu na kyslík a dusík, 1789)

“Homeopatie je absurdní výmysl, který dnes nemá žádné opodstatnění. Je založena na principech, které jsou v příkrém rozporu s tzv. přírodními zákony i s vědeckými poznatky. Každý z jejích principů lze snadno vyvrátit jednoznačnými věcnými i logickými argumenty.“
  (Slovník esoteriky a pavěd Spolek Sisyfos 06.09.2007)

“Návrh je třeba zamítnout především proto, že žádná lampa bez knotu nemůže samozřejmě hořet.“
  (Z posudku projektu plynového osvětlení podaného Philipem Lebonem francouzské Akademii věd roku 1797)

“Moderní biotechnologie postavená na cílených změnách genetického materiálu – tj. DNA nebo RNA – je současnou fází přirozeného vývoje biologických věd.“
 (Jaroslav Drobník - Iracionální hnutí proti geneticky modifikovaným potravinám 2007)

“Teorie mikroorganismů Louise Pasteura je směšným nesmyslem.“
  (Pierre Pachet, profesor fyziologie v Toulouse, 1872)

„Chodit po ohni je možné proto, že uhlíky mají nízkou tepelnou kapacitu a jsou špatnými vodiči tepla, zatímco chodidla mají tepelnou kapacitu značně vysokou. Množství tepla, které je převedeno na chodidla během krátkodobé chůze, nestačí k vyvolání popálenin. Určitou ochranu, izolaci, představují i vlastnosti kůže, především silná zrohovatělá vrstva pokožky, někdy i špína.“ 

  ( Fleissig J.:Zázraky a podvody. Bohemia, Praha 1995)

„K posouzení hodnoty a praktické použitelnosti vynálezu musí podepsaní poznamenat, že vlastní použití aparátu patrně nelze očekávat, neboť zacházení s ním, zvláště když se má pracovat se značnou rychlostí, vyžaduje nemalé a stále pokračující cvičení, a i při takto získané dovednosti nebude možné nikdy dosáhnout stejné rychlosti a jistoty jako při běžném psaní.“

  (Dva páni profesoři, přizvaní z polytechnického institutu, když Peter Mitterhofer předložil ministerstvu obchodu ve Vídni k posouzení prototyp psacího stroje. 1866)

 „Mozek je žláza, sloužící k ochlazování krve“

(Aristotelés ze Stageiry – filosof  r. cca 330 př. Kr.) 

 "Je načase, aby měli i ateisté své vlastní velkolepé kostely a katedrály"

  (Alain de Botton pro deník Guardian ke stavbě „chrámu pro neoateisty“ v centru Londýna. 2012)

 „Není důvodu, proč by chtěl někdo mít počítač doma.“ 
(Ken Olson, president, vedoucí a zakladatel Digital Equipment Corp., 1977)

 

 Co na závěr? Citát.

„Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací.“ 

(TRISTAN BERNARD)

 

 

Hodnocení:
(0 b. / 0 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Miroslav Štorch
Je úsměvné, jak se mnozí vědci tváří autoritativně a přesvědčují ostatní okolo sebe o tom, že především oni znají nejnovější poznatky a teorie. Ti skutečně moudří jsou plní pokory,protože vědí jak snadno mohou být teorie popřeny a vyvráceny. Jak údajně říkal Sókratés - "Vím, že nic nevím." Sókratés tvrdil, že lidé jednají podle domněnek - místo aby se snažili skutečně poznávat. Můj dědeček měl po infarktu v roce 1960 přísně nařízeno ležet v klidu na posteli. Dnes medicína "léčí" pacienty po infarktu chůzí a pohybem, aby se věnčité cévy brzy prokrvily a obnovily činnost. Skutečně zábavné vědecké pojetí. Pohyboval jsem se dost dlouho ve vědeckém výzkumu a je tam hodně ješitných šarlatánů bez etiky, kteří klamou ostatní. A tak jsem raději odešel do školství :-)
Jiří Libánský
Ano Zuzano. Je to logika, kterou nám vštěpovali tak důkladně, že ještě dnes ji má vžitou mnoho lidí. Také v některých čtenářských rubrikách na i60.cz. To, že toto zjednodušené uvažování nazývají stále, jako před sto lety, "zdravý rozum" je na tom to humorné. Neustále se setkávám s jemnohmotnou energií. Cítim ji někdy na dlaních, vnímám, i když ji nevidím. Pracuji s ní, sleduji její působení a účinky. Představte si elektrikáře jak pracuje s elektřinou, propojuje vedení, roztáčí elektromotory, rozsvěcuje žárovky. Pak někdo tomuto elektrikáři někdo tvrdí, že elektřina neexistuje, protože ji nikdy nikdo neviděl. Aby energie proudila drátem, nebo kabelem, který není dutý, to odporuje zdravému rozumu. Tak proto mne některé výroky tak pobaví. Naštěstí poznávání nových skutečností (např. v oblasti kvantové mechaniky) jde pomalu dál svou cestou bez ohledu na "zdravý rozum" některých lidí.
Zuzana Pivcová
Ano, a Bůh není, protože jinak by ho přece Gagarin při letu do vesmíru viděl. To nás učili už tenkrát.
Jana Šenbergerová
Pan Heřt a Sisyfovci jsou kapitola sama pro sebe.
Jana Šenbergerová
Podle výzkumu vědců je poměr plochy křídel čmeláka vůči hmotnosti jeho těla takový, že by čmelák neměl létat. On o tom ale neví, výzkum nečetl, a proto si létá. To se dlouho tradovalo, ale teď prý už to vědci vysvětlili.
Jiří Libánský
"Chápeme možnost studovat tvar hvězd i jejich vzdálenosti a pohyby, kdežto nikdy a žádným způsobem nebudeme moci zkoumat jejich chemické složení." Auguste Comte, 1857 (za pět let byl vynalezen a v astronomii použit spektroskop) _________________________________ "Možnost určit pomocí proutku místo výskytu vody nebo čehokoli jiného lze s jistotou odmítnout. " Materiály spolku Sisyfos . 06.09.2007 | 14:24 Slovník - heslo "virgule"